Liber Constitutionum et Ordinationum 2019

Después del Capítulo de Biên Hòa publicamos el LCO en su versión actualizada: “Liber Constitutionum et Ordinationum 2019”.